Posta@JaroslavSmekal.cz
+420 603 744 461 (11-18hod)

JEDINEČNÝ DÁREK PRO MILOVNÍKY KONÍ

Využijte jedinečné nabídky a zakupte Vašim přátelům zbrusu nové DVD ze "Dne starokladrubského koně 2017" konaného na nádvoří Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem... Neuvěřitelných 15 bodů programu na jednom DVD za exkluzivní cenu 200,- Kč plus dobírka...

Ochrana osobních údajů

1.     Ochrana osobních údajů odběratele informací, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2     Zadavatel e-mailu (dále jen “odběratel”) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3     Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem (Jaroslav Smékal) , a to pro odesílání objednaného zboží, marketingové účely, vzdělávací účely a odesílání informací a obchodních sdělení odběratelům.

4     Odběratel informací bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5     Zpracováním osobních údajů odběratele může poslytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

6     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7     Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8     V případě, že by se odběratel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   8.1   požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

   8.2   požadovat, aby pposkytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9     Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Back to Main Page
%d blogerům se to líbí: